انتصاب دبیر کمیته مشارکت های مردمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت دبیر کمیته مشارکت های مردمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت منصوب شد.

انتصاب دبیر کمیته مشارکت های مردمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت دبیر کمیته مشارکت های مردمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت منصوب شد.

گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت؛ در حکمی از سوی دکتر مسعود چینی‌گر زاده مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت، شیما سادات مصطفوی پور به عنوان دبیر کمیته مشارکتهای مردمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت منصوب شد.

مصطفوی پور در پیشینه خود، دکترای مدیریت ، ریاست حوزه های اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران ، سازمان ورزش و دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان تهران را دارد.

انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت چندسالیست با حضور داوطلبانه پزشکان و پیراپزشکان و پرستاران برجسته کشور و خیرین سلامت در ایران آغاز به کار کرده است.

این سازمان مردم نهاد بین‌المللی در زمینه درمان رايگان بیماری‌های رایج در منطقه‌های محروم استان‌های گوناگون ایران و برخی کشور‌های آفریقایی، توانسته است گامی مؤثر در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‌های رایج در ایران و جهان بردارد.

با توجه به اقبال چشمگیر مردم، پس از اعزام تیم پزشکان صلح و سلامت در ایران و دیگر کشور‌های جهان، کمیته مشارکت های مردمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت برای حضور سفیران سلامت ایران شامل هنرمندان برجسته، پژوهشگران نامدار و قهرمانان ورزشی و خیرین سلامتی راه‌اندازی شده است.