دبیر کمیته فرهنگی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت برگزیده شد

دبیر کمیته فرهنگی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت برگزیده شد

به گزارش روابط عمومی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت،در حکمی از سوی دکتر مسعود چینی‌گر زاده (مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت)، مهندس یاسر موحدفرد به عنوان (دبیر کمیته فرهنگی و مشاور مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت) برگزیده شد.

انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت چندی است با حضور داوطلبانه پزشکان و پیراپزشکان و پرستاران برجسته کشور و خیرین فرهنگی در ایران، آغاز به کار کرده است.

این سازمان مردم نهاد بین‌المللی در زمینه درمان بیماری‌های رایج به گونه رایگان در منطقه‌های محروم استان‌های گوناگون ایران و برخی کشورهای آفریقایی، توانسته است گامی موثر در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‌های رایج در ایران و جهان بردارد.

با توجه به اقبال چشمگیر مردم، پس از اعزام تیم پزشکان صلح و سلامت در ایران و دیگر کشورهای جهان، کمیته فرهنگی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت برای حضور سفیران سلامت ایران شامل هنرمندان برجسته، پژوهشگران نامدار و قهرمانان ورزشی راه‌اندازی شده است.

برای راه‌اندازی کمیته فرهنگی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در گام نخست، مهندس یاسر موحدفرد که در پیشینه خود، دبیرکلی بنیاد فردوسی، مدیرعاملی خیریه مهرآفرین سپاس و دبیری ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی کشور و… را دارد به عنوان دبیر کمیته فرهنگی این انجمن در سطح ملی و فراملی از سوی دکتر مسعود چینی‌گر زاده (مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت) منصوب شده است. در بخشی از این ابلاغ خطاب به یاسر موحدفرد آمده است:
با عنایت به تجربه و تخصص حضرت‌عالی در حوزه فرهنگ و هنر، بدین وسیله جناب‌عالی را به عنوان دبیر کمیته فرهنگی و مشاور مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت منصوب می‌نمایم.
بهره‌گیری از توان اندیشمندان و استادان دانشگاه و نخبگان فرهنگی، راه‌اندازی کمیته فرهنگی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد فعال از جمله وظایف دبیر کمیته فرهنگی این انجمن خواهد بود.

روابط عمومی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت