دهمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران با حضور مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت تشکیل شد

دهمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران  با حضور مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت تشکیل شد

دهمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران عصر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ در محل سالن جلسات مجمع خیرین سلامت کشور با حضور حداکثر اعضاء تشکیل شد.

دکتر چینی گرزاده مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در این جلسه ضرورت توجه بیشتر به خیرین در سطح بین‌المللی را متذکر شده و گفت: با توجه به پتانسیل مجمع خیرین سلامت استان تهران، لازم است که به مباحث سلامت و درمان ایرانیان خارج از کشور و سازمان های بین‌المللی توجه بیشتری شود.
وی همچنین راه اندازی مرکز درمانی تخصصی به نام مجمع خیرین سلامت استان تهران را ضروری دانسته و ادامه داد: با توجه به هزینه بر بودن حوزه درمان، باید پیشگیری از بیماری را مقدم بر درمان دانست و برنامه های راهبردی وعملیاتی در این زمینه را تدوین و اجرایی نمود.