اهداف انجمن

1-کمک به ارتقاء و توسعه سلامت در ابعاد آموزش، پژوهش و پیشگیری و خدمات درمانی در نقاط مختلف جهان.

2- ارائه خدمات بهداشتی و درمانی انسان دوستانه به محرومان و مستضعفان جهان.

3- حمایت از طرحهای مبارزه با بیماریهای مسری و شایع مغفول مانده خصوصا در جوامع فقیر.

4- حمایت از طرحهای پزشکی مرتبط با پیشگیری و مبارزه با بیماریهای صعب العلاج.

5- کمک به برنامه ریزی آموزشی در راستای تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز در عرصه های بهداشتی، پزشکی، صلح و سلامت بمنظور رفع معضلات ناشی از کمبود کادر پزشکی.

6-حمایت از ایجاد و فعالیت تشکلهای علمی و اسلامی در زمینه های مرتبط پزشکی، صلح و سلامت و ارتباط مداوم با آنها.

7-حمایت از طرحهای علمی، فرهنگی و اجتماعی گروه‌های پزشکی مسلمان.