فعالیت انجمن

1- شناسایی و جذب متخصصین و موسسات تخصصی پزشکی.

2- شناسایی و ایجاد ارتباط علمی فرهنگی بین پزشکان فرهیخته و نخبه با شرایط علمی خاص در جهان.

3- ایجاد بانک اطلاعات شامل کتاب، فیلم، محصولات انفورماتیک، اسناد و مدارک برای ایجاد امکان پژوهش و گسترش علوم پزشکی در جهان اسلام و مناطق محروم بین المللی.

4-راه اندازی مرکزی منسجم برای ارتباط با پزشکان در راستای اهداف انجمن.

5-معرفی انجمن به مراکز علمی فرهنگی جهان در سازمانهای بین‌المللی مرتبط با صلح و سلامت به عنوان یک واحد علمی-فرهنگی-آموزشی.

6-برگزاری همایش های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مسائل ذیربط پزشکی با کیفیت بالای علمی و دانش پزشکی پیشرفته به مثابه بستری برای افزایش ارتباطات.

7-راه اندازی مراکز مرتبط در نقاط مختلف جهان به عنوان شعبه ای از فعالیت های انجمن.

8-انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی کاربردی مشترک با پزشکان در کشورهای مختلف جهان در زمینه پزشکی و سلامت.

9-تبیین دیدگاههای اسلام نسبت به مسائل روز پزشکی.

10-معرفی منابع غنی علمی دانشمندان اسلامی در علوم پزشکی.