پزشکان عمومی آموزش طب سنتی می بینند

پزشکان عمومی آموزش طب سنتی می بینند

محمود خدادوست مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانیدر درباره فعالیت غیرمجاز برخی موسسه های آموزشی در زمینه طب سنتی، فعالیت عطارنماها و تدریس 2 واحد درسی طب سنتی از سال تحصیلی جدید توضیح داد.

عطارنماهایی که بیماران را ویزیت می کنند/عطارنماهایی که دکتری می کنند/ عطاری ها حق ویزیت بیماران را ندارند/ ویزیت بیمار در عطاری ممنوع/عطارها حق مداخله در امور پزشکی را ندارند/تدریس 2 واحد طب سنتی به پزشکان عمومی در سال تحصیلی جدید/پزشکان عمومی از سال تحصیلی جدید آموزش طب سنتی می بینند/

عطارنماهایی که دکتری می کنند
وی درباره ویزیت بیماران در حوزه طب سنتی به وسیله برخی عطارها گفت: عطارها عرضه کننده مفردات و گیاهان دارویی هستند و عطاران خوش نام و باسواد هیچ وقت در امور پزشکی و درمان دخالت نمی‌کنند و تنها به عرضه مفردات و گیاهان دارویی می‌پردازند.

خدادوست با تاکید بر اینکه عطارهای با توجه به پروانه کاری صادر شده برای آنها، اجازه مداخله در امور پزشکی و درمان را ندارند، ادامه داد: متاسفانه برخی عطار نماها که هیچ آشنایی به گیاهان دارویی و مفردات ندارند، در درمان مداخله می کنند و داروهای گیاهی ترکیبی را که در شبکه‌های تلویزیونی تبلیغ شده به مردم می‌خورانند.عطارنماهایی که بیماران را ویزیت می کنند/عطارنماهایی که دکتری می کنند/ عطاری ها حق ویزیت بیماران را ندارند/ ویزیت بیمار در عطاری ممنوع/عطارها حق مداخله در امور پزشکی را ندارند/تدریس 2 واحد طب سنتی به پزشکان عمومی در سال تحصیلی جدید/پزشکان عمومی از سال تحصیلی جدید آموزش طب سنتی می بینند/

عطاری به جمع مشاغل فنی و تخصصی می پیوندد یا عطارهای حق ویزیت بیمار ندارند
وی اضافه کرد: اخیرا وزارت بهداشت با صنف عطاری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم نامه‌ای به امضاء می‌رساند که در آن بر اساس توافق انجام شده، عطاری به عنوان مشاغل فنی و تخصصی قلمداد می‌شود که در این صورت افراد شاغل در عطاری‌ها باید یک دوره آموزشی تخصصی را در خصوص نگهداری و عرضه گیاهان دارویی در مراکز مجاز و مورد تأیید وزارت بهداشت ببینند.

دبیر طب سنتی وزارت بهداشت اظهار کرد: افراد شاغل در عطاری‌ها که در مراکز مجاز آموزش‌های لازم را در زمینه عرضه و نگهداری گیاهان دارویی می‌بینند، تنها حق ارائه این مواد به مردم را دارند و نمی‌توانند در امور پزشکی مداخله و مراجعان را ویزیت کنند.

خدادوست اضافه کرد: با ابلاغ آئین نامه تخصصی شدن عطاری، آموزش افراد شاغل در عطاری‌ها با کمک صنف صورت می گیرد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

عطارنماهایی که بیماران را ویزیت می کنند/عطارنماهایی که دکتری می کنند/ عطاری ها حق ویزیت بیماران را ندارند/ ویزیت بیمار در عطاری ممنوع/عطارها حق مداخله در امور پزشکی را ندارند/تدریس 2 واحد طب سنتی به پزشکان عمومی در سال تحصیلی جدید/پزشکان عمومی از سال تحصیلی جدید آموزش طب سنتی می بینند/

11 سلامتکده طب سنتی در دست ساخت و راه اندازی
وی گفت: از سال گذشته در 20 دانشکده علوم پزشکی کشور سلامت کده‌های تیپ را در حال ساخت داریم و 11 سلامت کده در حال راه اندازی است.

دبیر طب سنتی وزارت بهداشت ادامه داد: جشنواره‌ طب ایرانی یا طب سینوی را در سوم شهریور ماه و در شهر همدان برگزار کردیم زیرا در سال 2018 شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری ایران معرفی شده است.

عطارنماهایی که بیماران را ویزیت می کنند/عطارنماهایی که دکتری می کنند/ عطاری ها حق ویزیت بیماران را ندارند/ ویزیت بیمار در عطاری ممنوع/عطارها حق مداخله در امور پزشکی را ندارند/تدریس 2 واحد طب سنتی به پزشکان عمومی در سال تحصیلی جدید/پزشکان عمومی از سال تحصیلی جدید آموزش طب سنتی می بینند/

اضافه شدن 2 واحد درسی طب سنتی به کوریکلوم آموزشی در سال تحصیل جدید
وی گفت: از سال گذشته مصوب شده است که 2 واحد درسی در حوزه طب سنتی ایرانی به گروه پزشکی اضافه می‌شود و این مصوبه از مهر 97 در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عملیاتی می‌شود.

دبیر طب سنتی وزارت بهداشت یادآوری کرد: بر اساس تفاهم با معاونت بهداشت وزارت بهداشت مقرر شده است تا پایان 98 آموزه‌های طب سنتی ایرانی را به همه سطوح خانه‌های بهداشت، پزشکان خانواده و مراکز بهداشتی و درمانی انتقال داده شوند تا آنها در کنار طب رایج بتوانند از ظرفیت طب سنتی ایرانی استفاده بهینه را ببرند.

عطارنماهایی که بیماران را ویزیت می کنند/عطارنماهایی که دکتری می کنند/ عطاری ها حق ویزیت بیماران را ندارند/ ویزیت بیمار در عطاری ممنوع/عطارها حق مداخله در امور پزشکی را ندارند/تدریس 2 واحد طب سنتی به پزشکان عمومی در سال تحصیلی جدید/پزشکان عمومی از سال تحصیلی جدید آموزش طب سنتی می بینند/

کدام موسسه های آموزش طب سنتی مجاز هستند؟
وی با اشاره به فعالیت موسسه های آموزشی غیرمجاز در زمینه طب سنتی گفت: تنها موسسه های زیرنظر انجمن‌ علمی طب سنتی، دانشکده‌های طب سنتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان هایی مانند جهاد دانشگاهی که تفاهم نامه با انجمن علمی طب سنتی دارند و با هدایت انجمن علمی و دانشگاه های علوم پزشکی آموزش طب سنتی می دهند، مجوز آموزش دارند و هیچ مؤسسه دیگری مجوز برای آموزش طب سنتی ندارد و نگرفته است و مدارک موسسات غیرمجاز مورد تأیید وزارت بهداشت نیست.

وی اظهار کرد: وزارت بهداشت و سازمان تعزیراتی حکومتی کشور تفاهم نامه‌ای را در زمینه برخورد با متخلفان در بحث آموزش و درمان به زودی امضا خواهند کرد و بر اساس مواد قانونی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعزیرات حکومتی؛ هر کسی که صلاحیت پزشکی در امور بهداشتی و درمانی نداشته باشد ولی به هر شکلی در این امور مداخله کند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و با افراد متخلف به شدت برخورد می‌شود.