نشست مشترک مدیر انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با سفیر نیجریه در تهران برگزار شد

نشست مشترک مدیر انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با سفیر نیجریه در تهران برگزار شد

دکتر چینی گرزاده مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت بهمراه برخی ازمدیران انجمن با سفیر کشور نيجريه در تهران درراستای هم افزایی و پیشبرد اهداف مشترک در حوزه سلامت در روز یکشنبه دیدار کردند.
در این دیدار دکتر چینی گرزاده بر گسترش ارتباطات بهداشتی و درمانی بین دو کشور تاکید و ضمن ارایه گزارش اقدامات انجام شده در سایر کشورها اعلام کرد: انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با شبکه گسترده ای از پزشکان امادگی خود را جهت حضور تیم های پزشکی تخصصی در کشور نیجریه برای کمک به بیماران نيازمند اعلام می نماید.
آقای مهندس ناصری، مشاور اقتصادی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت نیز بر اهمیت ارتباطات تجاری بین دو کشور در زمینه های مختلف از جمله موارد بهداشتی و درمانی تاکید کرد و ادامه داد: ارسال داروهای مختلف تولیدی ايران و همچنین تجهیزات پزشکی و مصرفی از جمله زمینه های گسترش ارتباطات بین دو کشور خواهد بود که در صورت فراهم امدن بسترهای لازم، انجام خواهد شد.
سلیمان یاکوبو سنتور کی، سفیر کشور نیجریه نیز بر گسترش ارتباطات بهداشتی و درمانی و سایر زمینه های مطرح شده تاکید کرده و گفت: کشور ما به خدمات بشردوستانه در حوزه سلامت نیازمند است و جهت افزایش ارتباطات و همکاری ها ی بین دو کشور هماهنگی های لازم انجام خواهد شد. وی همچنین خواستار پیگیری این ارتباط از طریق انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت شد.
در انتهای این نشست خانم دکتر اجرلو مشاور تجهیزات پزشکی و خانم دکتر صدری مشاور دارویی انجمن و جناب آقای دکتر صابر پزشک معتمد سفارت نیجریه در مورد برنامه های کاربردی در زمینه گسترش فعالیت های مشترک در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کردند.