بازدید تیم پزشکی تخصصی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت از حوزه بهداشت و درمان شهرهای جنوبی استان بوشهر

بازدید تیم پزشکی تخصصی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت از حوزه بهداشت و درمان شهرهای جنوبی استان بوشهر

تیم پزشکی تخصصی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت جهت بررسی میدانی چگونگی گسترش ارتباطات بهداشتی و درمانی با شهرهای جنوبی استان بوشهر عازم عسلویه شد.

دکتر مسعود چینی گر زاده، مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در راستای تشریح این ماموریت دو روزه گفت: تیم پزشکی تخصصی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت متشکل از خانم دکتر قایمی متخصص زنان، خانم دکتر مرتضوی متخصص قلب و عروق، خانم دکتر اسکندری متخصص خوادث و بلایا و فوریت های پزشکی و مدیر کل این انجمن در روز سه شنبه وارد عسلویه شد.
وی ادامه داد: طی مدت کوتاه حضور این تیم تخصصی در استان بوشهر، از بیمارستان مرکزی شهرستان کنگان و عسلویه و چاه مبارک بازدید بعمل آمد و چالش ها و نقاط قوت حوزه بهداشت و درمان تببین شد. در این بازدید که با مساعدت جناب آقای مهندس اسدی مدیر عامل محترم پارس جنوبی انجام شد، روسای بیمارستان های فوق نسبت به نقاط قوت و ضعف مراکز درمانی خود توضیحات لازم را ارایه دادند، که مقرر شد راه های گسترش ارتباطات بهداشتی و درمانی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با این مراکز مورد ارزیابی قرار گیرد.