در پنجمین روز از هفته سلامت برگزار شد نشست مشترک انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در پنجمین روز از هفته سلامت برگزار شد نشست مشترک انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در پنجمین روز از هفته سلامت برگزار شد
نشست مشترک انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در پنجمین روز از هفته سلامت، در نشست مشترک مدیر کل و معاونین انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ابعاد همکاری در سطوح ملی و بین المللی و راهکارهایی برای هم افزایی فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی ارائه شد.

دکتر مسعود چینی گر زاده، مدیرکل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در این نشست ضمن تاکید بر خدمات داخلی و برون مرزی این انجمن گفت: هدف این انجمن ارائه خدمات سلامت به صورت عام و خاص به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا دوردست هاست. در کنار این حرکت انسان دوستانه تبادل فرهنگی، ارتباط بین ملت ها و معرفی کشور عزیزمان ایران به سایر ملت ها در این حوزه صورت خواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به وجود فرصت در جهت ارتباطات بین حوزه های مختلف سلامت در کشورهای مختلف ادامه داد: استفاده از ظرفیت های دانشگاهی، دانشجویی و اساتید با پشتوانه علمی ارزشمند می تواند به این ارتباطات انسجام بخشیده و جریان ماندگاری ایجاد کند.

دکتر امام هادی، معاون دانشجویی و فرهنگی تبادل فرهنگ بین کشورها در قالب خدمات پزشکی درمانی را اقدامی موثر دانست و گفت: تمامی ما از مدیران، اساتید و دانشجویان ملزم به انجام مسئولیت اجتماعی خود در کشور و جهان هستیم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به تربیت دانشجویان در رشته های مختلف می تواند سفیر خوبی در حیطه های فرهنگی، علمی و پژوهشی در سایر کشورها باشد و علاوه بر ارائه خدمات انسان دوستانه، تصویری که شایسته ایران عزیزمان هست را به همگان نشان دهند. این معاونت همچنین به فرصت ارزشمند استفاده از ظرفیت هایی همچون کانون ها، انجمن های علمی و دانشجویان علاقه مند برای همکاری با انجمن جهانی صلح و سلامت اشاره کرد.
دکتر هاشم ورزی، مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استفاده از پتانسیل های دانشجویی را برای دستیابی به اهداف انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت ضروری خواند و گفت: تشکل های دانشجویی همچون انجمن های علمی، کانون ها و سایر مراکز دانشجویی که ابعاد مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی، جهادی و خدماتی را دارا هستند می توانند بعنوان بازوی اجرایی و عملیاتی در کنار انجمن بوده و با ایجاد شبکه دانشجویی فعال در این مسیر سترگ گام بردارند.

دکتر آرزو دهقانی، معاون اطلاع رسانی و مدیریت دانش انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت نیز بر لزوم آشنایی افراد آکادمیک، علمی و فرهنگی در سرتاسر کشور و جهان با خدمات انجمن از طریق شبکه های اجتماعی، رسانه ها و شبکه مجازی با حضور افراد شایسته و توانمند تاکید کرد .
دکتر آتنا رفیعی پور معاون بهداشت این انجمن نیز با اشاره به دعوت از پیشگامان امور فرهنگی، علمی و پژوهشی به عنوان عضو افتخاری انجمن و راه اندازی شبکه گسترده ای نخبگان حوزه سلامت، از دکتر امام هادی و آقای هاشم ورزی برای پیوستن افتخاری به انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت دعوت نمود.

در پایان مقرر شد تفاهم نامه ای میان انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و معاونت فرهنگی دانشگاه علوم مزشکی شهید بهشتی منعقد گردد و همکاری های مستمر در این خصوص صورت پذیرد.