دیدار رسمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با سفیر باکو

دیدار  رسمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با سفیر  باکو

ذر دیدار رسمی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و مسئول روابط عمومی انجمن کلیوی زنجان و هیت پزشکی تخصصی زنجان با سفیر باکو جناب اقای دکتر جهانگیرزاده، ضمن معرفی انجمن کلیوی زنجان و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت به سفیر باکو توانمندی ها و ظرفیتهای استان و تیم پزشکی ارائه شد.
این سفر زمینه مناسبی برای معرفی انجمن کلیوی و عملکرد آن در سطح بین الملل فراهم ساخت. همچنین دستاورد این نشست ارتقا مشارکت و هم افزایی انجمن کلیوی زنجان و انجمن‌جهانی پزشکان صلح و سلامت در سطح ملی و بین المللی بود.

در انتهای این نشست خانم حسینیان به نمایندگی از انجمن کلیوی زنجان با ارائه تندیس، نشان انجمن و هدیه ی نفیسی به سفیر باکو از ایشان تقدیر کرد.