دیدار مدیرانجمن‌ جهانی پزشکان صلح و سلامت با نایب رئیس مجلس کشور گینه کوناکری

دیدار مدیرانجمن‌ جهانی پزشکان صلح و سلامت با نایب رئیس مجلس کشور گینه کوناکری

طی نشست دکتر چینی گرزاده، مدیر انجمن‌ جهانی پزشکان صلح و سلامت به همراه مدیران انجمن با نایب رئیس مجلس و مدیر تشریفات ریاست جمهوری کشور گینه کوناکری در هتل استقلال تهران فصل همکاری های جدید با این کشور آغاز شد.
در این نشست که در 14 مرداد ماه برگزاری شد دکتر چینی گرزاده ضمن تشریح فعالیت ها و تلاش های انجمن برای خدمات بشردوستانه در سایر کشورها از جمله آفریقا و دستاوردهای سفر تیم پزشکی تخصصی این انجمن به آن کشور در سال ۲۰۱۸ گفت: در صورت امکان و فراهم آوری بستر لازم برای حضور پزشکان متخصص انجمن بصورت استقراری در ان کشور، می توان اقدامات بشردوستانه در حوزه سلامت را گسترش داد و در صورت موافقت و همکاری آن کشور جهت راه اندازی يک مرکز درمانی تخصصی این شرایط بسیار مطلوب تر خواهد بود.
نایب رئیس مجلس گینه کوناکری با ابراز علاقه مندی از حضور پزشکان متخصص انجمن در آن کشور، گفت: ما تجربه خوبی در سفر قبلی این گروه به کشور داشته ایم و همواره از حضور تیم پزشکان صلح و سلامت در کشورمان استقبال خواهیم کرد. قطعا موضوع مجوز و راه اندازی یک مرکز درمانی تخصصی مصرانه پیگیری خواهد شد و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.