نشست مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و هیات همراه با سفیر کشور جمهوری اسلامی موریتانی در تهران

نشست مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و هیات همراه با سفیر  کشور جمهوری اسلامی موریتانی در تهران

جهت گسترش روابط دیپلماسی بهداشتی و درمانی و اقتصاد مقاومتی در بخش تجاری، دکتر چینی گرزاده مدیر کل، مهندس سمایی رابط اقتصادی و خانم صدری مدیر دپارتمان دارو و تجهیزات پزشکی انجمن حهانی پزشکان صلح و سلامت با آقای عبدالرحمن سیدات سفیر کشور موریتانی در تهران دیدار داشتند.
پس از آشنایی سفیر کشور موریتانی با اهداف انجمن جهانی صلح و سلامت، دکتر چینی گرزاده در مورد اهداف این دیدار و گسترش ارتباطات بهداشتی و درمانی توضیح دادند. وی همچنین از آمادگی انجمن برای اعزام تیم های پزشکی و راه اندازی مرکز درمانی تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در نواکشوت بعنوان برنامه‌های آتی این انجمن خبر داد.
خانم صدری مدیر دپارتمان دارو و تجهیزات پزشکی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در مورد ارسال داروهای شیمیایی و گیاهی به ان کشور اعلام آمادگی کردند.
مهندس سمایی نیز از اعلام آمادگی شرکت های معتبر ایرانی جهت‌ ارسال محصولات و اقلام بهداشتی صحبت کردند که در همین راستا، سفیر محترم موریتانی نیازمندی های کشور خود را مطرح کرده و خواستار پیگیری در زمینه های فوق شدند.