نشست مشترک مدیران صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت

نشست مشترک مدیران صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت

نشست مشترک مدیران صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با حضور جناب مهندس رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر تدین، جناب آقای موسوی، جناب آقای دکتر هاشم ورزی، جناب آقای دکتر چینی گرزاده و خانم دکتر نوری برگزار گردید.
در این نشست دکتر چینی گرزاده، دبیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت درباره فعالیت های انجمن در داخل و خارج از کشور توضیحات لازم را ارائه داده و فرمودند: بهره‌گیری از حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه در برنامه های انجمن و همچنین ارتباط انها با نخبگان خارج از کشور را از اهداف اصلی انجمن برشمرده و خواستار مساعدت دوستان حاضر در جلسه و همکاری هر چه تمام تر آنها برای نیل به این هدف انجمن شدند.
مهندس رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ضمن خیرمقدم به حاضرین از بهره‌گیری از ظرفیت های موجود برای کمک به تحقق اهداف انجمن‌ استقبال کردند و مقرر شد در نشست های اتی با افزایش ارتباطات بین صندوق رفاه و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت اقدامات موثری انجام پذیرد.