نشست مشترک اعضای انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و سرپرست و معاونین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با هدف ایجاد روابط دو سویه

نشست مشترک اعضای انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و سرپرست و معاونین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با هدف ایجاد روابط دو سویه

نشست مشترک اعضای انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت و سرپرست و معاونین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با هدف ایجاد روابط دو سویه و انعقاد تفاهم نامه همکاری برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران ارشد صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و انجمن جهانی صلح و سلامت برگزار شد، در خصوص شیوه مشارکت دانشجویی در ارائه خدمات بشردوستانه داخل و خارج از کشور و ارتقا همکاری ها تبادل نظر شد.
در ابتدای جلسه دکتر چینی گرزاده، مدیر کل انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت، بهره مندی از ظرفیت پزشکی و درمانی کشور را برای معرفی توانمندی های ایران به سایر کشورهای جهان حائز اهمیت دانست و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق محروم داخل و خارج کشور را علاوه بر یک حرکت خیرخواهانه و بشردوستانه، به عنوان یک فعالیت فرهنگی و وظیفه انقلابی و عامل ترویج عقبه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و ادامه داد: ارتباط با نخبگان حوزه دانشگاهی، اساتید و دانشجویان در راستای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی یکی از اهداف ارزشمند این انجمن بوده و برقراری ارتباطات علمی، پژوهشی و دانشگاهی با کشورهای دیگر در راستای اهداف بشردوستانه ضروری است.
مهندس رحیمی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ادامه جلسه ضمن تاکید بر اهمیت و گستره اثرات فعالیتهای خیرخواهانه فارغ از هر جغرافیایی گفت: با توجه به ساختار اداری صندوق رفاه دانشجویان، ضمن کارشناسی می توان مفاد تفاهم نامه را مطابق با سازوکار و وظایف اداری این سازمان تدوین کرد. این تفاهم نامه با محوریت دانشجویان، بهره مندی از ظرفیت های دستیاران و رزیدنت های پزشکی در سفرهای جهادی انجمن، حمایت از آینده شغلی و تحصیلی دانشجویان تدوین خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حضور حداکثری دانشجویان در فعالیتهای انجمن گفت: برای هم افزایی و توسعه ارتباطات و فعالیت ها، ضمن دعوت از شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی و سایر نهادهای دانشجویی برای آشنایی با انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت می توان فعالیت-هایی را با توجه به اهداف و رسالت این شوراها تعیین کرد و اعطا امتیاز به دانشجویان فعال در انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت می تواند از راهکارهای جلب مشارکت حداکثری دانشجویان باشد.
در ادامه دکتر تدین با اشاره به سابقه حمایت از فعالیت های جهادی دانشجویان توسط صندوق رفاه دانشجویی گفت: در ابتدا باید فصل مشترک وظایف صندوق رفاه و انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت را تعیین کرد و بر همین اساس تفاهم نامه را تدوین کرد.
دکتر همتی، عضو هیئت مدیره انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت گفت: فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه انجمن در کنار عنوان هوشمندانه “صلح و سلامت” فرصت ارزشمندی برای مقابله با تبلیغات سوء علیه ایران در دنیای بین الملل است و ادامه اقدامات خیرخواهانه و جهادی انجمن با مشارکت پتانسیل های علمی دانشجویی و دانشگاهی بسیار حیاتی است.
دکتر محسن زاده، رییس سابق مجمع خیرین سلامت استان تهران با اشاره به سابقه طولانی فعالیت های خیرخواهانه انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت گفت: چنین فعالیتهایی با همکاری نخبگان دانشگاهی می تواند اشاعه دهنده روحیه انسان دوستی و صلح طلبی جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام باشد.
دکتر الماسی نیز با اشاره به فعالیتهای انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در جهت برقراری عدالت دسترسی به دانش علمی در زمینه امور درمانی و بهداشتی، حمایت مالی و معنوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را از انجام فعالیتهای بشردوستانه خواستار شدند.
دکتر رفیعی پور معاون بهداشت انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت نیز با اشاره به ظرفیت عملیاتی انجمن صلح و سلامت، فعالیت در این انجمن را برای دانشجویان ارزشمند دانست و گفت : شرکت در اردوهای جهادی این انجمن می تواند بستری را فراهم سازد تا دانشجویان، دانش خود را در میدان عمل ارائه دهند و با انتخاب موضوعات علمی و پژوهشی مناسب در جهت نیل به اهداف دانشگاه نسل سوم گام بردارند، که می تواند برای برخورداری از یک دید وسیع و جامع نگر برای رفع مشکلات کشور در آینده و مبتنی بر دانش عملیاتی، کمک کننده باشد.
در ادامه دکتر دهقانی معاون اطلاع رسانی و مدیریت دانش انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت با اشاره به رسالت علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ها بر ضرورت ترویج فرهنگ در کنار علم تاکید کرد و گفت: انجمن نقطه عطفی برای رسیدن به این مهم و اشاعه فرهنگ و الگوی خیرین مروج علم و فرهنگ در نظام سلامت است. این جلسه می تواند فرصتی مناسب برای برخورداری از دانش تمامی اساتید و دانشجویان وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم در تمامی رشته¬ها و سطوح در راستای تحقق اهداف ارزشمند انجمن باشد.